top of page

Sales and warranty general terms

Sales and warranty terms

Nord Interactives OÜ garanteerib, et mööblil ei esine tootmis-, materjali- ja konstruktsioonilisi defekte garantiiperioodi jooksul alates ostukuupäevast, eeldusel, et defekt ei ole tingitud tavapärasest kulumisest, tavapärasest kasutamisest tingitud kulumisest või materjalide loomulike omaduste iseloomust.

 

Tellimusmööbel valmistatakse kokkulepitud kvaliteediga materjalidest (sertifitseeritud, kui on selles eraldi kokku lepitud), mehhanismidest ja ühendusdetailidest. Mööblit tuleb hooldada Nord Interactivesi hooldusjuhiste järgi. Sellele garantiile kehtivad ka alltoodud tingimused

Garantii periood

Garantiiaeg on 2 (kaks) aastat alates tarnekuupäevast.

Garantii kehtivus

Nord Interactives parandab või asendab kõik tooted, mille konstruktsioon on tavapärase kasutuse käigus lagunenud või materjalidel on defektid. Tooteid ja materjale tuleb korrapäraselt hooldada vastavalt tootja juhistele.

 

Mööbli korralikuks hooldamiseks järgige iga materjali puhul „Materjalide hooldusjuhiseid“. Vale või ebapiisav hooldus tühistab garantii.

Garantii-piirangud

Garantii ei kata:

 

-Defekte, mis tulenevad hooletusest, mitte sihtotstarbelisest kasutamisest või lõhkumisest, samuti ei kehti garantii volitamata remondi kohta.

-Kui klient on meie poolt müüdud tooteid muutnud või omapoolseid muudatusi teinud.

-Kahjustusi, (kui toode ei ole paigaldatud Nord Interactives poolt) mis on põhjustatud ebakorrektsest paigaldusest.

-Toodete kahjustusi, mis on põhjustatud mõnest muust kliendi või kolmanda osapoole poolt mööbli külge ühendatud, integreeritud või paigaldatud seadmest (liigne kuumus, niiskus, ebapiisav õhuvool jne), mis ei olnud tellimisprotsessis täpsustatud.

-Kui hooldusjuhiseid ei ole järgitud

-Värvuse muutus(ed) naturaalsetel materjalidel, mis on looduslikele toodetele iseloomulikud või tekivad aja jooksul looduslike protsesside (nt päikesevalguse) tõttu. Samuti näiteks pinnakatte kriimustused, mis on tingitud normaalsest kulumisest.

-Kangaste või naha värvikindlust, värvipartii variatsioonid, kortsumine või kulumine.

-Kui mööbel, mis on ette nähtud kasutamiseks siseruumides, on paigutatud õue või seda ei ole kasutatud ettenähtud otstarbe(te) kohaselt või kasutatud muul otstarbel, milleks toode ei olemõeldud.

-Garantii ei kehti löökkahjustuste, normaalse kulumise, sisselõigete, kriimustuste ja pinnakahjustuste korral, mis on põhjustatud mööbli ebaõigest kasutamisest ja/või hooldamisest.

Garantii-nõuded

Selle garantii kohane vastutus ei ületa ühelgi juhul mööbli algset ostuhinda. Garantii hüvitamise protsessi algatamiseks võtab klient ühendust müüjaga.

Kvaliteedinõuetele ja kokkulepitud standarditele mittevastava kauba asendab müüja omal kulul.

Mööbli nähtavate kahjustuste korral peab klient mööbli viivitamatult kasutusest kõrvaldama, et vältida selle edasist kahjustamist.

Garantii kehtib tingimusel, et:

-Esitatakse arve ja tõendusdokument, mis tõendavad, et toodete eest on täies ulatuses tasutud.

-Mööbli hooldus, hoiustamine ja muude seadmete paigaldus, samuti igapäevane hooldus on toimunud vastavalt tehase antud juhistele ja teostatud professionaalsete oskustega.

Pretensioonide lahendamine

Ostja teavitab müüjat mittevastavusest 1 nädala (ühe nädala) jooksul alates hetkest, kui ostja sai mittevastavusest teada või pidi teada saama.

 

Nõuded tuleb esitada kirjalikul kujul, saates kirja e-postile info@nord-interactives.com . Kui kahtlustate meie defekti, peate saatma fotod koos defekti kirjeldusega Nord Interactives OÜ-le. Lisage toote ja tellimuse tuvastamiseks vajalik üksikasjalik teave.

 

Pretensiooni saamisel otsustame (tavapäraselt 1 nädala jooksul), kas on vajalik objekti külastamine ja probleemsete toodete ülevaatus. Kui pretensioon on selgunud, lahendatakse mittevastavus mõistliku aja jooksul (umbes 2-6 nädalat).

 

Toodete remont/asendus viiakse läbi ainult Nord Interactives poolt valitud töötajate/partneritega. Kui klient on tellinud ise mujalt teenuse probleemi lahendamiseks, siis toote garantii katkeb.

 

Garantii korras asendatud mööbli ja algselt tarnitud mööbli vahel on võimalikud värvitoonide erinevused, tulenevalt materjalidest ja nende muutustest keskkonnas ning ajas. Need erinevused (nimetatud ka Garantiipiirangutes) ei too kaasa müüjale muud hüvitamiskohustust.

 

Võlaõigusseaduse §230 lg5 kohaselt müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

Käesolevad müügi ja garantiitingimused on iga Nordi poolt eritellimusel valmistatud kauba müügitehingu lahutamatuks osaks.

 

Kehtib alates 01.01.2023

bottom of page